סדר ט"ו בשבט

כמיטב המסורת, לכבוד ט"ו בשבט נערכו סדרי ט"ו בשבט בבתי הר"מים. הסדר התקיים סביב שולחן גדול עמוס בפירות שנישתבחה בהן הארץ. הפלגנו בברכות בדברי תורה הקשורים לארץ ישראל, לצמיחתה ולגאולה.

accessibility