ערב לימוד לקראת שבועות

ערב לימוד והחנה לקראת שבועות. במסגרתו התקיימו היו שיעורים של הרב אוריה והרב שמואל בנושא החג.

accessibility