דבר הרכז החברתי

החינוך החברתי מהווה נתבך משלים וחשוב בחיי הישיבה. מטרתו של החינוך החברתי הוא חינוך לערכים בדרך חוויתית, להעצים את התלמיד מבחינה חברתית ואישיותית על ידי התנדבות למען הקהילה ולהוביל אותו להכיר את הארץ דרך הרגליים. החינוך החברתי מתנהל ברובו בשעות אחר הצהריים במסגרת הפנימיה. מדריכי הפנימיה עוברים השתלמויות והדרכות אישיות על מנת שטיב החומר המועבר יהיה מותאם וברמה גבוה.

מסגרת הלימודים והחינוך החברתי מהווים יחידה פנימית ומשלימה אחת לשנייה.על מנת להצמיח בוגר ירא שמיים המחובר לכוחותיו הפנימיים,לעם ישראל ולארץ.

accessibility