חזרה הדרגתית לשיגרה

בימים בהם תחושת אי הוודאות מציפה את כולם, גם אנחנו בישיבה התבשרנו בסוף השבוע שעבר על המתווה בו תלמידי הישיבה י"א-י"ב בלבד צריכים לשוב לספסל הלימודים. הבנו שעלינו להתארגן במהרה ולחלק את התלמידים ל"קפסולות" של עד 17 תלמידים ולתפור מערכות של מרתונים לקראת בחינות הבגרות שתתקיימנה אי"ה לקראת סוף יוני.

לקראת החזרה התבצעה התארגנות רבה בעזרת צוות הפנימייה שכללה ניקיון יסודי ורכישת ציוד היגיינה עבור תלמידי כתה י"א וחלק מתלמיד י"ב לישיבה.

התלמידים שמחו לחזור לישיבה ובעיקר לראות את עמיתיהם לספסל הלימודים תוך הקפדה על הנהלים המחמירים. מעתה ועד סוף שנת הלימודים, הלמידה של תלמידי י"א-י"ב תהיה ממוקדת בגרות והתלמידים יגיעו לימים מרוכזים, בחינות מתכונת וכמובן בגרויות על פי הצורך.

יתר השכבות ממשיכים את הלמידה המקוונת כמתוכנן.

accessibility