חזון הישיבה

מתוך הקשבה לדבר ה' המתגלה בכל דור ודור, בדור שהמדע והמחשוב תופסים מקום משמעותי כל כך, ישיבת תמ"ר רואה שליחות גדולה בהצמחת דור של אנשי תורה, בעלי תודעה מדעית וטכנולוגית בתחושת שליחות ומעורבות בחברה הישראלית מתוך חדוות יצירה ושמחה בלימוד, דיבוק חברים ולווי חינוכי דורש ואוהב. 

הישיבה תהווה קרקע פורייה למעורבות חברתית משמעותית לחיבור עמוק לקודש מתוך אהבת תורה ויראת שמים, ולמצוינות לימודית בתחומי המדע והטכנולוגיה. 

accessibility