דבר מוביל קודש - הרב שגיא כהן

"הגיע הזמן לפרסם בעולם, שהקודש.. הוא יונק מהחול, כמו שהצומח יונק מהדומם וכמו שהחי והאדם נזון ממה שהוא למטה ממדרגתו בהויה" (מאמרי הראיה, עמוד 406)


הקודש והחול

ישיבת תמ"ר קמה מתוך רצון לחבר בין שפת הטכנולוגיה, בה דובר העולם כיום-  לשפתה של  התורה, האמונה ועבודת המידות. שאיפתנו היא  לגדל בני תורה, ההולכים בדרכיה ועוסקים בלימודה, המתמחים במקצועות הטכנולוגיה השונים ברמה הגבוהה ביותר, ומובילים בכל מקום שיהיו בתחומם.

העיסוק האינטנסיבי בתחום לימוד המדעים והטכנולוגיה הוא אחד מיסודות הישיבה ואנו מאמינים כי אינו סותר ואף יכול להוסיף ולהפרות את הנערים מלאי התשוקה ללמידה ולעשיה. ההבנה כי התורה והטכנולוגיה, החינוך והידע, יכולים לדור בכפיפה אחת, יכולה ליצור מוטיבציה עצומה ללימוד והשקעה בשני התחומים מבלי שאחד מהם יפגע, כך כותב על כך הרב קוק:
הקדש והחל יחדו שני יסודות של חיים הם לנו. שניהם דורשים מאתנו פתוח והערכה נכונה, טפול והשגחה, והמזיגה היפה של שניהם, ביפוים ושפורם, תעלה את כל העולם לערך העליון של הדרת עז קדש־קדשים.
העמל בלימודים השונים, בונה אצל התלמיד השקעה בכל תחום בו הוא עוסק וחושף את הרצון ללמידה הנטוע בתוך כל אחד. לימודי הקודש בישיבה מורכבים מלימוד תורה לשמה ובלימוד לקראת בגרות במקצועות השונים.

לימוד גמרא

לימוד הגמרא בישיבה מתאפיין בלימוד בקבוצות שונות, כאשר כל קבוצה לומדת עם ר''מ נפרד. התלמידים בוחרים בקבוצה המתאימה להם. כך תלמידים שמעוניינים להעמיק לומדים בקבוצת 'בית מדרש' בה הדגש הוא על למידה עצמית ושאר התלמידים לומדים בכיתת האם עם הר"מ.
לימוד הגמרא בקבוצות השונות מתאפיין בהעמקה בשיטות ראשונים ולא רק בלימוד גמרא על הסדר. ההעמקה אינה באה לידי ביטוי רק בלימוד ראשונים ואחרונים בסוגיה אלא בחזרה אל החיים ובהעלאת סוגיות רלוונטיות מתוך הלימוד.
כישיבה בעלת הקשבה להתקדמות הטכנולוגית, הר"מים בכיתות השונות נעזרים לעיתים במצגות וכלי עזר שונים על מנת להמחיש לתלמידים את הלימוד. השימוש במצגות קיים גם ככלי בו התלמידים חוזרים על סוגיות שלמדו ומציגים את המצגת שיצרו בפני הכיתה כולה.
תורה לשמה

לימוד מעבר למסגרת שעות הלימוד: 

רמב"ם יומי, חבורות לימוד בחסידות, לימוד לפני התפילה, ושיעורים מגוונים נוספים.
במשך השנה, אנו עוסקים בנושאים שונים בלימוד הלכה מעמיק ובפעילות ישיבתית סביב הנושא, כך התלמידים נפגשים מפגש חי עם הלימוד והעסק בתורה ובמצוותיה.

accessibility