רישום לשנת הלימודים תשפ"ב

ערבי היכרות עם הישיבה יתקיימו בזום בתאריכים -
יום ראשון, ה' טבת, 20/12
יום ראשון, י"ט טבת, 3/1

שני המפגשים יהיו בשעה 20:45.
קישור למפגש יעלה לאתר ביום ההיכרות.

לרישום לימים פתוחים וראיונות, נא להתקשר לרחל - 054-2226470

accessibility